Wie zijn wij?

Deze privacy policy hoort bij de website ZeezichtOostende.be. Deze website is eigendom van Tamara Van Ranst & Frederik Wybo.

INTEllectuele eigendomsrechten

Inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ZeezichtOostende.be.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Informatie op deze website is algemeen van aard. De info is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden.

Wij leveren als ZeezichtOostende.be grote inspanningen om alle informatie op deze site zo correct & volledig bij te houden. Echter kunnen er zich toch onjuistheden voordoen aan de te beschikking gestelde informatie op de site. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ZeezichtOostende.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

TOEPASSING RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

PRIVACY BELEID

ZeezichtOostende.be hecht veel waarde aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken, kan het zijn dat we om persoonlijke informatie vragen.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, om uw verblijf te boeken en om contact met u op te nemen in geval van onvoorziene omstandigheden en overmacht. U kunt zich te allen tijde, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Om dit te doen, kunt u contact opnemen met ZeezichtOostende.be via info@zeezichtoostende.be Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Volgens de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992 heeft u als gebruiker het wettelijke recht om uw persoonsgegevens in te zien en eventueel te corrigeren. Met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ZeezichtOostende.be gratis inzage krijgen in uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te corrigeren.

ZeezichtOostende.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het type browser of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de ZeezichtOostende-website bent gekomen of waarlangs u deze verlaat. Dit stelt ons in staat om de ZeezichtOostende.be-website continu te optimaliseren voor de gebruikers.

GEBRuik COOKIES

Voor meer informatie zie onze Cookiebeleid pagina.

CONTACTEER ONS

Bij vragen over deze privacy policy en over reserveringen contacteer ons via deze contact informatie.